VALEO-50-50-RED

קטגוריה תגית

VALEO-50-50-RED

נוזל קירור VALEO

VALEO-50-50-RED

מים לרדיאטור באיכות גבוהה

אדום,  (20C-  עד 130C)

60.00

שתף מוצר

קטגוריה תגית